Rådgivning

3-2
Vi  bidrar med gode råd slik at din virksomhet drives mest mulig økonomisk.

- valg av selskapsform
- stiftelse av selskap
- skattespørsmål
- rutineopplegg
- strategiske valg

 
“Jæren Regnskap - veien til bedre økonomisk styring.”