Regnskapsføring

KLE_3331
Vi sørger for korrekte regnskaper. Vårt opplegg er meget fleksibelt og har oversiktlige og forståelige rapporter.

Våre medarbeidere har lang og god erfaring innen bokføring, avstemming og rapportering av regnskaper. Sammen med kundene våre blir vi enig om en fornuftig rapporteringsplan gjennom året. Et riktig regnskap, levert til riktig tid, er et viktig styringsverktøy i din bedrift.

Vi tilbyr både tradisjonell bokføring via innleverte papirbilag og bokføring etter innskannede bilag.
“Et riktig regnskap, levert til riktig tid, er et viktig styringsverktøy i din bedrift.